Jumat, 01 April 2011

MENGHADAPI UJIAN AKHIR SEKOLAH

kagem siswa-siswi SMP 3 Bae
sedaya materi ingkang kaemot wonten blog sumangga dipunsinau, kaliyan latihan soal A, B, kaliyan C. Mugia saged mangsuli pitakenan benjang-enjang nalika ujian.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar