Rabu, 02 Februari 2011

Blog Enggal

Blog menika kangge komunitas bahasa Jawa SMP 3 Bae. Para siswa saged maos materi pasinaonan babagan bahasa jawa. sumangga dipun waos supados saged nyinau bahasa jawa sesarengan...

Tidak ada komentar:

Posting Komentar